top of page

Nastavlja se subvencioniranje stambenih kredita građanaŽupan Ivan Anušić potpisao je dodatak sporazuma s načelnicima i gradonačelnicima 22 jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije kojima se omogućava nastavak projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. To su gradovi Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Draž, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Petlovac, Petrijevci, Punitovci, Strizivojna, Vladislavci i Vuka.


Naime, s obzirom da je u projektu koji je počeo 2019. godine iskorišten kreditni potencijal od gotovo 20 milijuna eura (150 milijuna kuna), na sjednici Županijske skupštine 15. prosinca 2022. godine isti je povećan za dodatnih 10 milijuna eura te sada iznosi ukupno 30 milijuna eura. Kamatna stopa, ugovorena sa šest poslovnih banaka (Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka), kreće se u rasponu od 2,78 do 3,30%, međutim Županija i navedene općine i gradovi subvencioniraju kamatu s dva postotna poena te će kamata za neke korisnike biti već od 0,78 %.


- Danas smo potpisali još jedan ugovor s načelnicima i gradonačelnicima 22 jedinice lokalne samouprave o subvencioniranju kamate na stambene kredite za kupovinu prve nekretnine na području Osječko-baranjske županije. Podsjetit ću da smo cijelu priču, jedinstvenu u Hrvatskoj, započeli 2019. godine, a na ovaj način 382 korisnika kupili su 181 stan i 201 kuću. Radi se o prvoj nekretnini za obitelji koje su riješile svoje stambeno pitanje, uz kamate koje su manje od jedan posto te su kao takve najpovoljnije u Hrvatskoj. Kreditni potencijal je 10 milijuna eura i nadamo se da će i nakon predstavljanja ovog potpisa potražnja biti toliko velika da ćemo, kao i nekoliko puta ranije, morati povećavati kreditni potencijal. Ovaj projekt na konkretan način pomaže demografskom oporavku našeg kraja, ali i rješavanju jednog od najvećih problema u Hrvatskoj, a to je stalno stambeno zbrinjavanje. U vremenu kad su kamatne stope na stambene kredite u porastu, kao i cijene kvadrata, smatram da je nužno da i na ovaj način pomažemo sugrađanima. Nadam se da će ova mjera biti prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, kao što je prepoznata besplatna školska prehrana te da će se na ovakav konkretan i kvalitetan način primijeniti na području ostatka Hrvatske - rekao je župan Ivan Anušić.

Opmerkingen


bottom of page