top of page
Happy Family in the Park

REALIZIRANO

tocka.png
besplatan školski obrok za sve osnovnoškolce 
tocka.png

obnovili smo 54 škole, domova zdravlja te domova za starije i nemoćne 

tocka.png
utrostručili smo potpore u gospodarstvu 
tocka.png
izgradili smo 50 dječjih igrališta i sportskih terena 
tocka.png

uložili smo 27 milijuna kuna u dogradnju i opremanje naših domova zdravlja 

tocka.png
osigurali smo poduzetničke kredite bez kamate 
tocka.png
izgradili smo 5 sportskih dvorana 
tocka.png
osigurali smo nastavak izgradnje Koridora Vc u punom profilu 
tocka.png
prije propisanih rokova smo izgradili i opremili Centar za autizam 
tocka.png

sufinanciramo stambene kredite u svrhu poticanja demografske obnove i gospodarstva 

tocka.png
bottom of page