top of page
7e62a6aaf471635e563d.jpeg

U REALIZACIJI

tocka.png
tocka.png

Novi Klinički bolnički centar Osijek - najveći strateški projekt Vlade RH za područje Osječko-baranjske županije, ali i cijele Slavonije

tocka.png

Koridor Vc - izgrađen u punom profilu do Belog Manastira, u tijeku pripreme za izgradnju 5 km do granice s Mađarskom

tocka.png

I. gimnazija u Osijeku - počela izgradnja

tocka.png

Novi zatvoreni olimpijski bazen u Osijeku

tocka.png

Novi putnički terminal Zračne luke Osijek - u tijeku završne pripreme rekonstrukcije i proširenja

tocka.png

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak 

tocka.png

Obnova dvoraca / kulturne baštine - obnova dvorca Eugen Savojski u Bilju

tocka.png

Promenada Osijek - kontinuirano se gradi i produžava obaloutvrda i šetnica uz Dravu u Osijeku, najduža šetnica uz rijeku u Hrvatskoj

tocka.png

Projekt revitalizacije brownfield područja OLT Osijek - u tijeku su projektno-dokumentacijske aktivnosti 

tocka.png

Aktiviranje geotermalnih potencijala OBŽ - pripreme projektne dokumentacije u tijeku

tocka.png

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku - u tijeku završne pripreme za obnovu i modernizaciju

tocka.png

Povećanje regionalnih potpora za ulaganja u gospodarstvo u vrijednosti 200 milijuna eura

tocka.png

Luka rasutih tereta - započela izgradnja

tocka.png

Ulaganja u razvoj sportske infiastrukture

bottom of page